391922Voorwaarden

Voorwaarden ingaand per 06-12-2017

 

*Betalingsvoorwaarden;

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL73 RABO 0303 4232 77.
 

Indien annulering van de opdracht plaatsvindt binnen 14 dagen na datum van ontvangst van het inschrijfformulier door Trimschool, dan vindt 100% restitutie van het inschrijfgeld plaats. Indien de cursist annuleert na deze 14 dagen, dan is de cursist – te allen tijde-  een vast bedrag van € 650,00 aan onkosten verschuldigd aan Trimschool, ongeacht of de daadwerkelijke onkosten van Trimschool dat cursusjaar per cursist hoger of lager zijn dan voormeld bedrag.

 

Tevens is de cursist aan Trimschool het volle loon of een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, indien de cursist opzegt nadat hij/zij met het volgen van lessen is gestart;

 

Als de cursist is ingeschreven voor de opleiding hondentrimmen, maar deze komt niet opdagen tijdens de lessendagen dan behoud Trimschool Nederland het recht om het totale openstaande bedrag in een keer terug te vorderen.  Dit is alleen van toepassing bij gespreide betaling.

Wanneer de betaling niet voor de gestelde datum binnen is, is de cursist in

gebreke en word cursist toegang tot de (verdere) lessen geweigerd.

 

*Voorwaarden stageplaats;

Voor een stageplaats bent u zelf verantwoordelijk.

Als u een stageplaats heeft gevonden dan dient u vooraf contact met Trimschool Nederland op te nemen of dit stagebedrijf aangesloten is bij Trimschool Nederland en voldoet.

Zonder goedkeuring worden de stagedagen NIET goedgekeurd en meegeteld

Trimschool Nederland levert immers de stageovereenkomst tussen u en het stagebedrijf.

 

Uiteraard is een trimsalon "baas in eigen huis" echter indien een stagebedrijf niet wilt samenwerken of niet voldoet (bijvoorbeeld geen diploma) of handelt op een manier waar de Trimschool niet achter staat (denk hier bijvoorbeeld aan het stelselmatig slaan van honden) kunt u zich voorstellen dat Trimschool Nederland niet wil dat u daar stage loopt, en wij denken u ook niet!

 

Uiteraard gebeurt dit haast NOOIT en zijn 99,9% van de trimsalons perfecte stagebedrijven.

 

Geheimhouding en Privacy: wordt niet aan derden verstrekt.

 

*Klachtenprocedure;

*Klachten inzake Trimschool Nederland kunt u sturen naar info@trimschool.nl deze zullen      doorgestuurd worden naar de klachtencommissie (dit is een onafhankelijke derde) cursist ontvangt schriftelijk een ontvangstbevestiging.

Klachten zullen binnen 4 weken na ontvangst behandeld worden, mocht er om wat voor reden dan ook langere tijd nodig zijn voor de klachtencommissie dan zal cursist hier schriftelijk van op de hoogte gebracht worden.

Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor Trimschool Nederland en cursist.
Trimschool Nederland zal de klachten ten alle tijden vertrouwelijk behandelen.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

 

*Alle informatie die door de klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Trimschool Nederland.

 

Trimschool Nederland BV
Lorentzweg 7
3208 LJ Spijkenisse
Tel 0181-617833
Fax 0181-698429
KvK Rotterdam 62822071
BTW NL 8549.71.397.B01
(Rabobank) NL73 RABO 0303 4232 77 te Spijkenisse.

 

Let op!!! Bij inschrijving BETALING VERPLICHT.